Lk 1, 57-66.80

Svätý Ján Krstiteľ je posledný prorok Starého zákona. Uzatváral generácie, ktoré žili ďaleko od Boha. Našiel svet spustošený hriechom ľudí, ako púšť.

Ján je zároveň prvým človekom, ktorý vo svete pripomínajúcom púšť odkryl Boha. Duch človeka sa napĺňa na púšti slabosti. Prečo? Lebo človek lepšie poznáva Boha vtedy, keď je ako ostrov, púšť, vynorený z oceánu utopených túžob, obklopený vlnami pokušení, ktorým nepodlieha.

Teda aj púšť, naša osobná, sa môže stať pre nás miestom záchrany. Podobne ako ostrov pre stroskotanca z topiacej lode. Mnohí by so zachmúrenou tvárou povedali, že ich život je prázdny, doslova púšťou. A práve táto púšť je pre nich ostrovom záchrany. Lebo celý chaos života, ktorý stratili, by ich nakoniec pohrúžil do nepamäti.

Fr. Šimon OP