Mt 21, 23-27

Dnešné evanjelium opisuje udalosť po slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu a po vyhnaní kupcov z chrámu. „Akým právom to robíš?“ Pýtajú sa vodcovia ľudu Ježiša. „Kto ti dal tú moc, že sa staráš do nášho života?“ Ježiš sa ich opýtal: „Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“

Stačila jedna Ježišova otázka, aby vyšlo najavo ich pohŕdanie pravdou. Týchto ľudí nezaujíma pravda, ani služba Bohu. To, čo ich zaujíma, je hra slov, ktorá prebieha. Nezamýšľajú sa nad tým, či Jánov krst bol z neba alebo od ľudí. Ich hlavným problémom je to, ktorá odpoveď bude pre nich výhodnejšia. Keď zistia, že obidve odpovede sú pre nich nevýhodné, povedia: „Nevieme.“

Ani Ježiš im neodpovedal. Prečo? Akoby chcel naznačiť, že to nie je tak, ako si myslia, ale úplne inak. Jemu nejde o vládnutie, ale o lásku. O čo ide mne?

Fr. Šimon OP