LáskaJn 5, 31-47

Dnešné evanjelium opisuje záverečnú časť piatej kapitoly Jánovho evanjelia o význame sobotného odpočinku. Uzdravením chorého, Ježiš porušil sobotný odpočinok. Snaží sa poslucháčom vysvetliť zmysel sviatkov, no nedarí sa mu zmeniť myslenie učených v Písme.

Nakoniec veľmi zreteľne hovorí: „Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.“ Tieto Ježišove slová napísal evanjelista Ján na konci prvého storočia. Oslovuje prvé kresťanské spoločenstvá aj nás dnes a chce nám pomôcť riešiť ťažkosti s prijatím Ježiša do svojho života.

Vidieť Božie diela vo svete, k tomu je potrebné prestať hľadať svoju slávu.

Jedným z príkladov svedectva Otcovej lásky je svätá Tereza z Kalkaty (1910-1997). Keď zahraničný novinár pozoroval jej prácu, videl, s akou láskou a neúnavne sa venuje najchudobnejším, povedal: „Sestra, toto, čo vy robíte, ja by som nerobil ani za milión eur“. Ona mu povedala: „Ani ja by som to nerobila za nijakú sumu peňazí. Robím to z lásky k nebeskému Otcovi.“

Fr. Šimon OP