Mt 5,38-42
Nám, ľuďom modernej doby, sa už pravidlo oko za oko, zub za zub zdá byť tvrdé. Je však potrebné vžiť sa do situácie, keď takéto pravidlo vzniklo. Vzniklo v čase, keď platilo právo silnejšieho. Teda ten, ktorý bol silnejší a bohatší, akoby stál nad právom a mohol vďaka svojej prevahe terorizovať slabších. Pravidlo oko za oko teda stavalo aj týchto ľudí právne zodpovedných, a ak sa stala nejaká krivda, tak trest mal byť primeraný priestupku. To bola veľká kultúrna vymoženosť, s ktorou niekedy zápasí ešte aj dnešná spoločnosť. Keď Ježiš prekračuje tento rámec, tak pozýva ľudí, aby vo svojich úvahách nepočítali iba s ľudským právnym poriadkom, ale tiež Božím poriadkom milosti. Vedieť urobiť stále o niečo viac ako iba to, čo som povinný, a tým prejaviť lásku. Ľudská spravodlivosť vie niekedy priviesť k tvrdosti srdca. Otcovská spravodlivosť Boha bráni zatvrdnutiu ľudských sŕdc a aj z ťažkostí dokáže vyťažiť múdrosť do života a lásku preň.

Pane, veď nás po cestách svojej spravodlivosti.

Fr. Irenej, OP