Drahí priatelia, odpovedajme na naliehavú výzvu Panny Márie k modlitbe za pokoj vo svete.

Panna Mária nás prostredníctvom vizionárky Marije Lunetti pozvala modliť sa počas novény k 43. výročiu jej zjavení každý večer o 22.00 na vrchu Podbrdo a po modlitbe ruženca bude nasledovať zjavenie o 23.30. MaryTV bude každý večer naživo vysielať túto spoločnú modlitbu.

Spoločenstvo sv. Zdislavy organizuje otvorené modlitbove stretnutie v kostole Zvole-Západ v utorok 18. 6. 2024 od 21.00 hod.