Mt 9, 27-31

Dvaja slepci išli za Ježišom a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Povedali si v srdci: „Prečo by aj nám nemohol urobiť to, čo iným?“ Oči ich viery boli otvorené, hoci telesne boli slepí. Poznávajú v Ježišovi očakávaného Mesiáša, Syna Dávidovho.

Ježiš ich neuzdravil okamžite, ale vystavuje ich skúške: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Slepci obstáli, odpovedali mu: „Áno, Pane.“ Pán, to je v preklade Kyrios, čiže Kristus. Prešli od rozpoznania v Ježišovi nielen Syna Dávidovho, najväčšieho kráľa alebo proroka, ale Pána – Krista. Teda Ježiš nie je len jeden z mnohých, ale jediný Pán – darca života. Je to aj poznávací prechod od starého k novému Zákonu.

Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ Máme tu odpoveď na dôležitú otázku, prečo Boh nie vždy hneď vypočuje naše prosby. Pán Boh chce, aby sme sa k Nemu čo najviac priblížili. Dokonca, aby sme sa stali Jeho spolubývajúcimi.

Fr. Šimon OP