Lk 20, 27-40

Ťažko chorý pacient chytil lekárovu dlaň: „Pán doktor, tak veľmi sa bojím smrti. Povedzte mi, čo nás čaká po smrti. Aké to bude na druhej strane?“ Neviem, odpovedal lekár. „Vy to neviete?“ Zašeptal umierajúci. Miesto odpovede lekár otvoril dvere. Vtom vtrhol do izby pes a všetkými možnými spôsobmi dával najavo radosť, že vidí svojho pána.

Lekár sa obrátil k chorému a dodal: „Videli ste, čo urobil tento pes? Nikdy nebol na tomto mieste, nepozná ľudí, ktorí tu sú. Videl však, že jeho pán je na druhej strane dverí, preto vbehol s radosťou, len čo sa dvere otvorili. Ani ja neviem presne, čo nás čaká po smrti, ale stačí mi, že viem, že môj Pán a Učiteľ je na druhej strane. Preto, keď sa jedného dňa dvere smrti otvoria, vojdem tam s veľkou radosťou.

„Prišli k Ježišovi niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie.“ Viera v zmŕtvychvstanie nás pobáda k lepšiemu životu, horlivej službe Bohu i ľuďom. Lebo nasledujeme Ježiša, svojho Pána, ktorý vstal z mŕtvych a čaká nás na druhej strane.

Fr. Šimon OP