pochvalaMt 11,11-15

Ježiš v dnešnom evanjeliu chváli Jána Krstiteľa: zo ženy nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ a všetci prorokovali až po Jána. Jána Krstiteľa mohli mnohí v dobe Ježiša vnímať ako jeho konkurenta. A hoci boli vzdialenými príbuznými, práve medzi príbuznými sa v Knihe Genezis udiali tie najväčšie rozdelenia, žiarlivosť a sváry. Pochvala z Ježišových úst je úprimná a oceňuje dobro, ktoré vidí v druhom človeku. No pochvala ľudského dobra pozdvihuje človeka k tomu, aby chválil toho, ktorý jediný je dobrý – Boha. Preto Ježiš prechádza z pochvaly Jána na oslavu maličkých v nebeskom kráľovstve a na oslavu prorokov, ktorí videli Boha iba akoby v zrkadle, no v Ježišovi je Boh uprostred ľudí – Emanuel – Boh s nami.

Pane, daj, aby sme sa stávali dobrými ako odblesk tvojej dobroty.

Fr. Irenej, OP