západ slnka more zrkadloMt 5, 43-48

Milujte nepriateľov a modlite sa za nich, aby ste boli synmi Otca. Ježiš nám dáva s príkazom aj dôvod, prečo nám ho dáva. Ale nestávame sa Božím dieťaťom Božou milosťou a nie našimi skutkami? Svätý Tomáš Akvinský sa domnieva, že tu Ježiš naznačuje, aby sme si milosť osvojili, aby sme ju aktívne prijali svojím dobrým konaním. A vysvetľuje to tým, že toto naše synovstvo nie je prirodzené, ale je viac podobnosťou Bohu. A tak ten, kto dorastá do väčšej podobnosti s Bohom, dorastá aj v prehĺbení svojho synovstva voči Bohu. Začiatok našej podobnosti s Bohom síce spočíva v našej viere. Ale tá je možná len vďaka našej slobodnej vôli, lebo viera je naše slobodné rozhodnutie. A táto synovská podobnosť rastie s láskou, ktorá sa ukazuje na našich skutkoch. Preto sa v nádeji stávame synmi Otca skrze naše skutky už tu na zemi. Aby sme sa nimi stali naplno oslávení vo večnosti.

Pane, neustále nám pripomínaj, ako ti môžeme byť čoraz podobnejší.

Fr. Damián, OP