Mt 6,19-23
Poklad symbolizuje niečo, čo si ceníme a čo sa snažíme vlastniť a zveľaďovať. No zatiaľ čo pozemské poklady rastú zhromažďovaním, duchovné poklady ako dôvera, obetavá láska, dobrá rada, materiálna alebo duchovná pomoc rastú rozdávaním. Pretože ony nebudujú primárne to, čo vlastníme, ale to, kým sa stávame. Preto Ježiš hovorí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Formujme sa v dobre, v láske, v pravde a vo vytrvalosti. Staňme sa zrkadlom Božieho obrazu a už tu na zemi nešetrime skutkami milosrdenstva, aby nás raz Pán zahrnul svojím milosrdenstvom, keď bude vidieť naše srdce, ktoré nezhromažďovalo pre tento svet, ale pre večnosť.

Pane, urob nás skutočne bohatými.

Fr. Irenej, OP