Mk 12,13-17
Už v evanjeliu čítame o veľkom pokušení zmiešavať politiku a vieru. Inými slovami povedané, pokušenie obyčajných ľudí i politikov, vidieť peniaze, zbrane, kultúrnu prevahu určitej skupiny ako jedinú efektívnu moc, ktorá sa nestráni brať na seba náboženské atribúty spasiteľov, záchrancov, tých, ktorí udeľujú milosť, tých, ktorí tvoria zákony, no sami akoby stáli nad nimi. Ježišova odpoveď na toto pokušenie je stále platná. Ježiš odpovedá, že to, čo vlastníme, nesie obraz tohto sveta. No to, kým sme, nesie obraz Stvoriteľa a Vykupiteľa. Viera v pravom slova zmysle ďaleko presahuje politiku, aj keď sa odohráva v tom istom čase a priestore našich ľudských životov. Buďme živými obrazmi Božích priateľov a tak budeme mať silu odolať idolatrii moci.

Bože, pretváraj nás na svoj obraz.

Fr. Irenej, OP