Kristus povoláva Petra a Ondreja za apoštolov - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 21, 1-19

„Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Pápež Gregor Veľký (540-604) v kázni na tému dnešného evanjelia si položil otázku: „Prečo Ježiš, ktorý pred svojím zmŕtvychvstaním chodil po morských vlnách, teraz keď už vstal mŕtvych, čaká na svojich učeníkov na brehu?“ Podľa svätého Gregora, more, búrka na mori, morské vlny, sú obrazom nášho pominuteľného sveta, terajšieho života a jeho nástrah, v ktorých je možné sa duchovne utopiť a naveky zahynúť.

Učeníci pracovali na mori, pretože oni po Ježišovom zmŕtvychvstaní ešte zostali uprostred vĺn pozemského života, podliehajúcemu smrti. Zmŕtvychvstalý Ježiš stál na brehu, pretože už nepodlieha premenlivosti ani smrti. Prácu apoštolov Ježiš porovnal s lovením rýb. Pre ryby je more prirodzeným prostredím. My ľudia sme takými „rybami“, ktorým prebývanie v mori sveta a pozemského života hrozí večná smrť a vylovenie z tohto mora je záchranou.

Apoštoli by nikoho neoslobodili od večnej smrti vlastnou mocou. Pripomína nám to dnes opísaný celonočný neúspešný lov. Až lov na rozkaz zmŕtvychvstalého Ježiša sa ukázal nadmieru hojný. Lebo zachránení môžeme byť len mocou Krista, ktorý za nás zomrel a vstal mŕtvych. „Oni spustili sieť a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.“

Fr. Šimon OP