ženíchMk 2,18-22

Ježiš zvyčajne berie otázky ľudí vážne, zvlášť keď vie, že druhá strana má ochotu počuť odpoveď a uvažovať nad ňou. Rovnako sa to deje v dnešnom úryvku. Pýtajú sa Ježiša na pôst, síce s určitým tónom výčitky voči jeho učeníkom, ale predsa so záujmom. A tu sa stretávajú dva pohľady. Prvým je pohľad farizejov, ktorý sa odvoláva na náboženskú prax veriacich židov – „lebo to od nich vyžaduje zákon“. Druhým je pohľad Ježiša, ktorý do náboženskej praxe prináša veľmi osobný rozmer. Najskôr je potrebné vedieť si Boha a blízkych zamilovať osobne, podobne ako nevesta ženícha, za ktorého sa rozhodla vydať, čo je spojené s osobným rozhodnutím zrieknuť sa iných „možných ženíchov“. Keď človek urobí takýto akt lásky a obety, potom ostatné „malé“ obety budú mať svoj zmysel.

Pane, pomáhaj nám rozhodovať sa pre teba s láskou, aj keď to niečo stojí.

Fr. Irenej, OP