PôstMt 9, 14-15

„Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Pôst je prostriedok, môže nám pomôcť, ale aj uškodiť; tak v telesnom, ako aj duchovnom živote.

Vedúcemu skupiny zlodejov pri lúpeži mäsového skladu podali kus domácej klobásy. Len čo si z nej odhryzol, okamžite ju vypľul a povedal: „Dnes je piatok, od detstva som nikdy v piatok nezjedol mäso a nemienim to porušiť.“

Pôst má byť adoráciou, kedy si už človek nič nenárokuje pre seba, ale skláňa sa pred väčším Bohom. Môj pôst je záležitosťou medzi mnou a Bohom. Nikto nepozná Krista lepšie ako ten, kto sa často postí.

Fr. Šimon OP