Vzkriesený Kristus a apoštoli - akad. maliar Ladislav Záborský13,33-37

Táto kapitola Markovho evanjelia je plná povzbudení: neľakajte sa, nestarajte sa vopred, neutekajte za fámami… bdejte. To posledné povzbudenie k bdelosti dnes rezonuje mimoriadne a dáva tón vstupu do celého Adventného obdobia. Povzbudzuje nás k vytrvalosti a stálosti v očakávaní Božieho príchodu. Paradoxne, v Getsemanskej záhrade Ježiš adresuje práve apoštolom výčitku, že ani hodinu nedokázali s ním bdieť. Najmä uprostred ťažkostí a blízkosti kríža je potrebná bdelosť ducha a viera, že Boh zostáva verný a jeho slová sú slovami života, i keď sa nás môže dotýkať úzkosť, zrada, samota a bolesť. Viera a nádej zmŕtvychvstania prinášajú svoje ovocie práve v momentoch skúšky, keď nás Boh povzbudzuje k bdelosti.

Pane, daj svetlo očiam nášho srdca, aby sme mohli byť svedkami tvojej obety lásky.

Fr. Irenej, OP