Krv Kristova - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 3,13-17

Po prvom hriechu Adama a Evy človek narušil priateľstvo s Bohom. Obrazne povedané, akoby sa zabudol pozerať nahor, stratil svoju vertikálu. Keď Ježiš pozýva ľudí k obnove tohto priateľstva, musí byť vyzdvihnutý, a v tomto povýšení objíma celý ľudský horizont. Prijmime toto Božie pozvanie k obnove priateľstva s Bohom, ktoré sa skrýva v povýšení svätého kríža.

Pane, pozdvihni ma k výšinám srdca a Ducha priateľstva s Bohom a blížnym.

Fr. Irenej, OP