Mt 5,43-48
Dokonalosť je ukrytá v láske. No lásku nás ľudí ovplyvňujú mnohé zážitky a skúsenosti a niekedy i predsudky. Proti predsudkom nás Ježiš pozýva, aby sme hľadali pravdu. A pravda nás oslobodí pre to, aby sme aj tým, ktorí nám boli vzdialení, vedeli porozumieť a mať ich radi. Ten ťažší oriešok je, keď nám niekto osobne ublížil. Ako milovať ľudí, s ktorými máme osobnú skúsenosť bolesti a nejakej podoby zla? Zlé veci sa dejú a to často aj medzi blízkymi ľuďmi. Keď nás Ježiš pozýva milovať aj svojich nepriateľov, volá nás uvedomiť si, že my nie sme Boh. Nedokážeme každú udalosť v živote zachrániť. Ale skrze prijatie Boha, ktorý je aj nad negatívnymi životnými situáciami, uveriť a obnoviť sa v láske, že on si aj ľudské zranenia vie použiť na budovanie človeka i spoločnosti. Lebo iba on je dokonalý.

Pane, pomáhaj nám prijať naše hranice a veriť v tvoju bezhraničnosť.

Fr. Irenej, OP