Kristus v Getsemany - buď tvoja vôľa - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 3, 31-35

Evanjelistovi nezáleží až tak na tom, kto sú Ježišovi pokrvní bratia a sestry. Ani nedbá celkom na to, či sa voči Ježišovej matke každý chová úctivo. To podstatné je, či sa poslucháči evanjelia otvárajú tajomstvu, ktoré prináša Ježiš od Otca. Tí tvoria jeho novú rodinu – Cirkev. Marek už odsúdil vražedné plány farizejov, hlad zvedavého davu iba po zázrakoch a teraz aj prisvojovanie si Ježiša povrchnými vzťahmi. Na pozadí toho nám postupne ukazuje, že jediným rozpoznávacím znamením pravého učeníka je konanie Otcovej vôle.

Pane, nech je aj naším pokrmom plnenie vôle toho, ktorý nás poslal na tento svet.

Fr. Damián, OP