Mk 10, 17-27

Na otázku, čo má mladík robiť pre svoju spásu, reaguje Ježiš tým, že obracia jeho pozornosť od neho na Boha a hovorí, že on jediný je dobrý. Ak chceme vedieť, akými máme byť, je dobré si najskôr všímať, aký je vlastne Boh. Ak hľadáme odpoveď, čo máme robiť my, najskôr potrebujeme hľadieť na to, čo robí pre nás Boh. Toto jednoduché pravidlo je skrytým tajomstvom dominikánskeho kázania počas stáročí jeho existencie. Iste, potrebujeme aj praktické usmernenia do svojho života a Ježiš nám ich dáva. Ale to najdôležitejšie pre našu spásu je byť si vedomý toho, čo robí Boh pre nás.

Pane, daj nám silu hľadieť viac na teba ako na seba samých.

Fr. Damián, OP