Počas komunizmu bolo väznených mnoho kňazov a rehoľníkov, niektorí vo väzení zomierajú. Medzi nich patrí aj blahoslavený Metod Dominik Trčka, ktorý zomiera v Leopoldove a je vyhlásený za mučeníka. Počas života pomáhal utečencom a vždy sa snažil ľudí spájať, čo môžeme považovať za jeho veľký odkaz do dnešnej často rozdelenej spoločnosti. Jeho život a význam pre rehoľu redemptoristov si priblížime v rozhovore Alžbety Paulíkovej. Samotný záznam vystavenia relikvie bl. Metoda Dominika Trčku nájdete na https://farnostzvolenzapad.sk/blahoslaveny-metod-dominik-trcka-knaz-a-mucenik/.

Autori fotografií: Terézia Boďová a Elena Ondričková