zhovorčivý, klebetný malomocnýMk 1, 40-45

Uzdravený malomocný dostáva od Ježiša jasné poslanie: Má si udržať jazyk na uzde. Ježiš nepotrebuje žiadnu publicitu. Radšej sa bývalý malomocný má ukázať kňazom a priniesť obetu za svoje uzdravenie. Žiaľ, toto svoje poslanie bývalý malomocný nesplní. Všade rozprával o svojom uzdravení. Ježiš má moc nad nečistotou a chorobami, ale nie nad svedomím človeka. Bývalý malomocný je totiž až príliš zhovorčivý. A tak je to teraz Ježiš, kto nemôže verejne vstúpiť do mesta. Akoby vzal na seba osud malomocného, ktorý sa musel zdržiavať mimo brán miest.

Pane, nauč nás byť diskrétnymi, ak nás o to niekto požiada.

Fr. Damián, OP