Mk 10,13-16
Dospelí majú niekedy pocit, že robia dôležité veci, ktorými budujú „pozemské kráľovstvo“. Tieto naše kráľovstvá však ležia skôr na našich ideách, ktoré nosíme v hlave, ako na hľadaní spoločného dobra. Preto v dnešnom úryvku evanjelia apoštoli neváhajú okrikovať deti, veď oni predsa robia dôležité veci: riešia zložité morálne otázky, sprevádzajú Majstra, angažujú sa vo verejnom priestore… Ježiš koriguje túto horlivosť apoštolov a upozorňuje ich na pocit dôležitosti, ktorý môže prameniť z dobrého úmyslu, ale môže tiež veľmi ľahko prameniť z pýchy. Aby nám Ježiš pomohol v zápase s pýchou, upriamuje našu pozornosť na prijatie Božieho kráľovstva, kde nie sme stredobodom my a naše zásluhy, prípadne výkon. Jeho stredobodom je Boh a pred Bohom je dobré nestratiť pokoru.

Príď tvoje kráľovstvo, posväť sa meno tvoje, buď vôľa tvoja.

Fr. Irenej, OP