Príkaz láskyJn 15, 12-17

„Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Človek zostáva človekom, aj keď sa krstom stal Božím dieťaťom a do jeho srdca bola rozliata Božia láska. (Rim 5, 5) Duševne zdravý človek má mať lásku k sebe. Kto nemiluje seba, sotva bude milovať druhého. Lásku k sebe však treba očisťovať od egoizmu.

Ako má teda kresťan prejavovať lásku agapé? Príkladom je aj svätá Katarína Sienská (1347-1380). Trápila ju myšlienka, ako sa môže odplatiť Ježišovi za jeho lásku. Hovorila mu: „Pane, ty ma miluješ, a sám nič z toho nemáš, lebo ja sa ti nemám ako odvďačiť. Aj ja by som aspoň jedenkrát chcela urobiť pre teba niečo úplne nezištne, bez odmeny.“

Ježiš jej odpovedal: „Mne samému nemôžeš poslúžiť v ničom, ale môžeš pomáhať svojim blížnym. Je možné, aby si ich milovala nezištne, bez akejkoľvek odmeny. Dal som ti blížneho, aby si mohla jemu robiť to, čo chceš urobiť mne.“ Katarína hneď bežala pomáhať do útulku pre malomocných. Úlohou kresťana je teda zušľachťovať v sebe ľudskú lásku (eros) a rásť v Božej láske (agapé).

Fr. Šimon OP