Na štedrý deň uplynie 800 rokov, odkedy sv. František z Assisi vyrobil prvé jasličky. Pri tejto príležitosti pozývame rodiny i jednotlivcov vyrobiť si (alebo inak pripraviť) jasličky/betlehem.

V nedeľu 24. 12. 2023 pri rodinnej sv. omši o 10.30 ich všetky požehnáme.

Jasličky Zvolen-Západ 2023