Svetové stretnutie rodín Zvolen 2022Program prípravy na stretnutie rodín
vo farnosti Zvolen-Západ

8. 5. – 26. 6. 2022

7 katechéz pri rodinných sv. omšiach v nedeľu o 10:30 hod. a stretnutia rodín (agapé) na farskom dvore po rodinných sv. omšiach 

  • 8. 5. – 1. téma:  Povolanie a rodina
  • 15. 5. – 2. téma:  Povolaní k svätosti
  • 22. 5. – 3. téma:  Nazaret: Urobiť lásku normálnou
  • 29. 5. – 4. téma:  Všetci sme deti, všetci sme bratia
  • 5. 6. – zoslanie Ducha Svätého – Turíce
  • 12. 6. – 5. téma:  Otcovia a matky
  • 19. 6. – 6. téma:  Starí rodičia a seniori
  • 26. 6. – 7. téma:  „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“
  • 2. 7. – stretnutie rodín BB diecézy na Starých Horách

Tešíme sa na stretnutie!

Viac informácií: https://www.svetovestretnutierodin.sk/