Vzkriesený Kristus a učeníci v Emauzoch - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 24, 13-35

Kristus dnes dvom učeníkom na ceste do Emauz pripomína, že to o ňom hovorili staré proroctvá. V Prvej Samuelovej knihe sa objavuje mladý muž menom Šaul. Jeho otcovi sa stratia oslice, tak ho otec posiela aj s priateľom hľadať ich. A tak dvaja muži putujú a hľadajú, čo im chýba. Na tretí deň sa zrazu čosi stane. Títo dvaja muži stretávajú tretieho, Božieho muža, svätého, Bohom vyvoleného. Je ním prorok Samuel. Zmráka sa, noc sa blíži, tak ostanú s ním. Ich stretnutie vrcholí pri obetnej hostine, ktorá je obetovaná za ľud. Text jasne hovorí, že večera má obetný charakter. A jedia traja – Samuel, Šaul a sluha. A jeden z nich je nový pomazaný, nový Mesiáš, hoci ešte nepoznaný. Písmo je plné náznakov udalostí Kristovho života. Hovorí to samotné Slovo.

Pane, pomôž nám nachádzať ťa vo Svätom písme.

Fr. Damián, OP