Malí farníci zo Západu prežili jeden z najdôležitejších dní v živote kresťana. V kostole sv. Dominika pristúpili k sviatosti zmierenia a k prvému sv. prijímaniu.

Keďže situácia okolo koronavírusu sa už zlepšuje, v kostoloch takisto dochádza k uvoľňovaniu opatrení. V júni sme tak mohli vidieť ako deti z našej farnosti pristúpili k prvému svätému prijímaniu. Rozdelení boli do dvoch skupín, veľká slávnosť sa teda konala v nedele 20. a 27. júna. Niektoré deti slávili tento ten osobitne len v kruhu najbližších, podobne ako deti minulý rok. Celkovo k tejto sviatosti pristúpilo 25 detí. V soboty bola sviatosť zmierenia spojená s obradom spytovania svedomia a následného odpustenia hriechov. Deti so zapálenou sviečkou prečítali krátky úryvok, ktorý zobrazoval situáciu, kedy dieťa vykonalo hriech. Následne sviečku sfúkli. Potom pristúpili ďalší, ktorí prezentovali správne konanie a sviečku zapálili a priniesli k Ježišovi pod kríž. Nasledovala sv. spoveď, po ktorej sa deti objali so svojimi rodičmi ako znak Kristovho odpustenia a prijatia a spolu sa pomodlili krátku modlitbu.
Hlavná slávnosť sa konala v nedele o 10 30 hod. Deti prichádzali do kostola v sprievode so svojimi rodičmi, ktorí ich priviedli až k oltáru. Počas sv. omše sa aktívne zapájali do liturgie aj rodičia a ich prvoprijímajúce deti. Netradičný bol obrad obnovenia krstných sľubov, kedy jeden z rodičov predstavil všetky deti, ktoré pristupujú k prvému sv. prijímaniu a následne prišli všetci rodičia a od paškalu zapálili krstné sviečky. Pri krste kňaz odovzdáva svetlo rodičom a krstným rodičom a oni ho v tento deň dali svojim deťom, aby sa už sami starali o svoju vieru.
Ako obetné dary priniesli deti zapálenú sviečku, chlieb s hroznom a tiež hostie s vínom a vodou. Pred samotným sv. prijímaním už tradične spoločne prečítali modlitbu pred sv. prijímaním a prvýkrát v živote prijali Kristovo telo a krv. Pred požehnaním sa rodičia a deti poďakovali pátrovi Šimonovi za jeho trpezlivú a dôkladnú prípravu na tieto sviatosti a tiež pátrovi Matejovi a pátrovi Samuelovi, ktorí viedli obrady pri sviatosti zmierenia a celebrovali sv. omše v nedeľu. Po celej slávnosti bolo v kostole sv. Dominika vidieť už len usmiate deti so svojimi blízkymi, ktorí sa rovnako tešili z tohto veľkého dňa.
Sme radi, že tento rok bola pandemická situácia už lepšia a deti mohli spoločne so svojimi kamarátmi prijať sviatosť zmierenia a prvého sv. prijímania. Veríme, že ich láska k Pánovi Ježišovi bude stále rásť a budú prichádzať do chrámu, prosiť Ho, ale aj ďakovať za všetko, čo nám každý deň dáva.
Alžbeta Paulíková