učiteľMt 23,1-12

V dnešnom evanjeliu čítame, ako Ježiš napomína svojich poslucháčov, aby nikoho nevolali učiteľom, a pritom on sám sa dáva volať rabbi – učiteľ. Neprotirečí si tu Ježiš vo svojich slovách? Jadrom Ježišovej výčitky je dvojtvárnosť. Farizeji a zákonníci hovoria, ale nerobia, poznajú, ale nemilujú. Ježiš je pravý učiteľ, pretože on hovorí a koná, pozná a miluje. On je ten, ktorý neučí ľudí iba ľudské pravidlá a nie je vzorom nového humanistu. On je ten, ktorý cez svoje učenie privádza k pravému prameňu múdrosti a lásky, ktorým je Boh. A tak či už sú ľudia pri Ježišovi a počúvajú ho alebo sú vzdialení, stále môžu čerpať z tohto nevyčerpateľného prameňa. No Ježiš nikdy neprestane byť tým pravým sprostredkovateľom posvätenia, preto sa nikdy skrze cirkev neunaví pozývať ľudí do Božej blízkosti.

Učiteľ, veď nás ceste múdrosti a skutkov milosrdenstva.

Fr. Irenej, OP