Panna Mária 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 1, 26-38

„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Zdravas – raduj sa, ale nemyslí sa tým iba veselosť či dobrá nálada, ktorá sa v živote môže vytratiť alebo nemusí dostaviť. Boh cez anjela Márii doslova rozkazuje, aby prežívala radosť v každej situácii. Mária prežívala rôzne etapy vo svojom živote. Neboli to len príjemné pocity a neustály jasot, no radosť v Márii bola neprestajne. Radosť z viery, že Boh zachraňuje a ponúka naplnenie každému človeku.

„Mária sa nad slovami anjela zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.“ Ostala zarazená, lebo je nezvyčajné to, čo sa deje v nej a okolo nej. Mária je aj príkladom nepomeru medzi tým, čo vidno navonok, a čo sa prežíva v srdci. Pravá viera nebýva výsadou, cťou, ale je vždy tak trochu prehrávaním, „mečom bolesti“. (Lk 2, 35)

Evanjelium – dobrá správa, začína rozkazom radosti, ktorým anjel oslovil Máriu v Nazarete, a končí Ježišovým povzbudením: „Aby ste mali v sebe moju radosť – a úplnú.“ (Jn 17, 13b) Keby sme mali vieru, radovali by sme sa. Nie z utrpenia, ale z toho, že Božia pomoc ide ďalej a je silnejšia než zlo, utrpenie a smrť.

Fr. Šimon OP