Mk 10, 1-12

Nič sa nestráca tak rýchlo a bez nášho vedomia ako láska a viera. Láska je viera v dobro milovanej osoby. Nebezpečenstvo pre manželov môže byť aj v tom, že partneri zostanú verní sľubu, a tým sa cítia byť zbavení povinnosti byť verní láske.

Ak jeden z manželov má pocit, že si toho druhého už nemusí všímať, už nič od neho neočakáva a zmieri sa s tým, že ani ten druhý nič netvorí, je to znak, že prestal milovať. Akonáhle si myslíme, že niekoho poznáme, tak ho už nemilujete.

„Nie sú dvaja, ale jedno.“ Ježiš upriamuje pozornosť na koreň manželskej lásky, ktorý je predstavený v knihe Genezis (Gn 2, 18-24). Ideál úplného darovania, ktoré vyžaduje zaangažovanie celej osoby. Cieľom je neustále udržiavanie lásky a vzájomná vernosť. Ježiš nás všetkých pozýva objaviť krásu obetavej lásky, neraz prikrytej prachom všednosti a zvyku.

Fr. Šimon OP