akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 6, 30-34

Misia učeníkov bola veľmi úspešná a vpadajú do eufórie. Uskutočňuje sa Božie kráľovstvo a ich nadšenie dosahuje vrchol. „V tvojom mene sme dosiahli všetko.“ Ježiš však nevpadá do entuziazmu, ale hovorí im: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“

Pusté miesto je priestor pokušenia, ale aj Božieho zjavenia. Je to podmienka kontemplácie, čiže hľadenia, prizerania sa Bohu a základom úspešného myslenia nielen o sebe, ale skôr nad sebou. „V siedmy deň Boh odpočíval po svojom diele“ (Gn 2, 1 ). To znamená, že Boh sa stiahol, ustúpil kvôli človekovi.

Boh v plnej úcte a skromnosti sa stal neprítomný kvôli tomu, aby sa prejavil svet s celým svojím bohatstvom a krásou. Aby svojou slávou nezacláňal veľmi krehkému stvoreniu, akým je človek. Aby sa mohol zjaviť svet a človek v ňom. Asi tak, ako sa ostrov zjaví uprostred oceánu. Boh svojím odpočinkom zjavil lásku voči človekovi. „Sám na pustom mieste“, je pre človeka príležitosť nabrať istotu bytia a začať túžiť za svojím Stvoriteľom.

Fr. Šimon, OP