Mt 8,18-22

Ježiš v dnešnom evanjeliu rozpráva s ľuďmi, ktorí ho túžia nasledovať. Ale jeho odpovede sú relatívne príkre, až nekompromisné. Prvý z učeníkov je odhodlaný nasledovať ho, kamkoľvek pôjde. Môžeme vidieť podobnú horlivosť ako u Petra, ktorý sa zaprisaháva, že ho nikdy nezaprie. Nekompromisnosť Ježišovej odpovede je na mieste. Pretože ľudia pri Ježišovi tak v minulosti, ako aj teraz často hľadajú primárne útechu. To, čo Ježiš obrazne nazýva pre líšky norou a pre vtáky hniezdom. A Ježiš je aj prameňom útechy. To, k čomu však Ježiš hlavne pozýva svojich nasledovníkov, je obetavá láska. Práve na kríži Ježiš sklonil svoju hlavu a vydýchol z lásky k Bohu Otcovi a pre spásu sveta. „… ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Pane, pomáhaj nám čerpať z tvojho príkladu obetavej lásky.

Fr. Irenej, OP