Kristus vedie dušu k svetlu - akad. maliar Ladislav ZáborskýKvas farizejov je starosť o formu, čo najlepšie vyzerať navonok. Herodesov kvas je netrpezlivosť, aby Boh vyriešil sociálnu a politickú otázku. Apoštoli riešia potravinovú sebestačnosť. Všetkým ide o dobrú vec. Ale „ešte nechápu“, o čo ide Ježišovi. O čo mu vlastne ide?

On chce človeku pomôcť vytvoriť osobný vzťah s Bohom, ktorý je Láska. Že každý človek je na to kompetentný. Ježiš sa ocitol v pozícii ako ten, kto má slepým vysvetľovať odtiene farieb.

Lebo sa môže stať, že sa človek v dobrej viere minie s Láskou. Rozplynie sa mu ako dym, skončí ako sen, odletí ako prestrašený vták, zvädne ako nepolievaná rastlina. Nestačí len chcieť dobre. Potrebné je poznať, čo očakáva milujúca osoba. Erich Fromm (1900-1980) prirovnal prejavovanie lásky k polievaniu rastlín. Nie všetky rastliny potrebujú rovnaké zavlažovanie, lebo môžem uškodiť alebo zničiť mnoho z nich.

Svätý Pavol pochopil, o čo ide: „ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8, 39) Nejedná sa teda na prvom mieste o našu lásku, naše poznanie, ale o lásku Krista k nám.

Fr. Šimon OP