V dnešnom evanjeliu nám Ježiš pripomína: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.“ Človek sa stará o seba, o svoje potreby. Aby mal čo jesť, piť, aby si mal čo obliecť. Táto starostlivosť o seba, každodenné potreby, ho môže úplne zotročiť. Nie vždy je viditeľné to, že takéto zotročenie starosťami je pre naplnenie života nedostačujúce. A takýto ustarostený človek žije vo veľkom klamstve.
 
Ježiš nás dnes vyzýva, že v našom živote to môže byť inak. Ak sa odovzdáme do Božích rúk a začneme zo všetkých svojich síl hľadať na tejto zemi Jeho vôľu, v takom prípade nám všetko ostatné bude dané. V praxi to znamená, že si vyberieme Boha ako Pána svojho života, a tým, že mu budeme slúžiť, náš život sa stane naplnený zmyslom. Dokonca aj vtedy, ak nám bude niečo chýbať z jedla, pitia alebo oblečenia.
 
Slúžiť Bohu znamená kraľovať. Toto je správne vyjadrenie, lebo čo získame v službe Bohu, nás bude uspokojovať a napĺňať oveľa viac, ako všetko ostatné v tomto svete. Človeka najviac uspokojuje a napĺňa skúsenosť lásky, nič iné.
 
Fr. Šimon OP