Soľ a svetloMt 5, 13-16

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Ježiš dnes v metafore svetla a soli hovorí o ohlasovaní evanjelia. O tom, ako sa majú realizovať kresťania vo svete. Obe metafory hovoria o potrebe premeny skutočnosti. Niekedy je to lepšie robiť v skrytosti a inokedy verejne.

Svetlo a soľ sú v opozícii, jedno pôsobí na skutočnosti zvonka, druhé zvnútra, nenápadne. Môže byť mnoho tmy, ale stačí malý plamienok svetla a tma je bezmocná. Podobne soľ, netreba jej veľa, aby bolo jedlo chutné. Najdôležitejšie nie je to, aby bolo kresťanov čo najviac, ale je potrebné, aby boli prítomní vo svete. Dôraz je potrebné klásť na kvalitu života, nie počet osôb.

Úlohou kresťanov je prenikať do občianskej spoločnosti. Majú byť neviditeľní ako soľ v jedle, ale prítomní vo všetkých sférach života. Ako svetlo, hoci maličká iskierka, teda aj nepatrná skupinka či jednotlivec, má byť svetlom pre väčšinu. Ich spôsob života má inšpirovať ostatné skupiny tak, aby sa spolužitie všetkých občanov stávalo ľudskejšie.

Fr. Šimon OP