Lk 16, 1-8

Podobenstvo o nepoctivom správcovi. Ježiš chce apoštolom pomôcť hlbšie sa zamyslieť nad sebou. Vstupuje im do svedomia. „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Svedomie je poznanie, ktoré je prispôsobené konkrétnej situácii.

Nepoctivý správca je informovaný o tom, čo mu hrozí. Nemení prácu ani štýl práce, ale namiesto pomoci sebe začína pomáhať iným. Je to recept, ako nepremárniť život.

Mnohí sa ocitáme v situácii onoho správcu, ktorý žil pre seba. Život je skutočný majetok, ktorý máme v správe. Premárniť život neznamená robiť niečo zlé. Márniť život začíname vtedy, keď nerobíme nič dobré pre niekoho iného.

Fr. Šimon OP