Lk 5,17-26

Ježiš sa pýta zákonníkov a farizejov: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Srdce je pre Židov centrom života. V srdci sa totiž formujú dôležité rozhodnutia. V Matúšovom evanjeliu čítame: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie“ (Mt 15, 19). Ježiš vstupuje práve do týchto situácií a prináša liečivú silu milosti, ktorá uzdravuje dušu i telo. Využime pred sviatkami možnosť svätej spovede, aby v našom srdci zavládol Boží pokoj vďaka Božiemu milosrdenstvu. Aby sme tak ako zástup videli a oslavovali „obdivuhodné veci“.

Pane, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca.

Fr. Irenej, OP