Mt 7, 21-29
Ježišove slová prinášajú poslucháčovi dve veci: povolanie a výzvu konať. Jeho slová nie sú len akýsi odkaz pre nás. Uspokojiť sa iba s porozumením jeho slov by bolo nedostatočnou odpoveďou človeka na to, čo priniesol Boží Syn. Porozumenie jeho daru sa neoddeliteľne musí odraziť na konaní poslucháča. Preto Ježiš predkladá príklad stavbárov. Múdrym je ten, ktorý znalosť prírodných podmienok a kvality podložia pozemku dokáže pretaviť do dobrého konkrétneho rozhodnutia pri stavbe domu. Viera a nádej sa pominú, hovorí svätý Pavol, ale láska sa nepominie. Lebo je konkrétnou činnosťou človeka, ktorý dovolil, aby ho Boh vnútorne premenil.

Pane, daj nám odvahu neostať kresťanmi, ktorí ťa vyznávajú iba ústami.

Fr. Damián, OP