Poľná cesta - akad. maliar Ladislav Záborský„Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Tri štvrtiny práce rozsievača vyšlo nazmar. Aby Božie slovo v nás prinieslo ovocie, nestačí si ho iba vypočuť, či mať dobrý úmysel uvádzať ho do života. Nato je potrebné byť primerane disponovaným.

V čom spočíva ona disponovanosť? Kedy je človek „dobrou pôdou“ pre Božie slovo? Ak dovolím, aby sa ma Božie slovo dotklo, v hĺbke srdca. Nie vždy je to pocitovo príjemné. Vnútorné uzdravenie, oslobodenie človeka z hriechu nespočíva v tom, že nás oslobodzuje od trestu, ale v tom, že mení naše srdce i rozum.

Pán Ježiš sa svojou uzdravujúcou mocou chce dotknúť našich najhlbších zranení. Ale k tomu potrebuje naše zastavenie sa, ponorenie do hĺbky duše.

Kresťanovi je k životu potrebné Božie slovo viac než vzduch.

Fr. Šimon OP