Svätá Katarína LabouréMystička
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 2. máj 1806, Fain-les-Moutiers, Francúzsko
Smrť: 31. december 1876 (70 ročná), Paríž, Francúzsko
Beatifikácia: 28. máj 1933, Pius XI.
Kanonizácia: 27. júl 1947, Pius XII.
Sviatok: 28. november

Životopis: Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe. Keď mala deväť rokov, zomrela jej matka. Vtedy sa osobitne primkla k Panne Márii ako k svojej nebeskej matke. Plná zaujatosť prácou a inými povinnosťami jej nedovolila chodiť do školy. Čítať a písať sa naučila až v reholi. Chcela sa stať rehoľníčkou. Preto odmietala ponuky k sobášu. Pri voľbe rehoľnej spoločnosti jej pomohol živý sen, v ktorom ju sv. Vincent de Paul povzbudil k vstúpeniu do spoločenstva Dcér kresťanskej lásky (k vincentkám). Zoe vstúpila do noviciátu roku 1830 a prijala rehoľné meno Katarína. V tom istom roku od septembra do decembra zažila aspoň päť zjavení Panny Márie. Najdôležitejšie z nich sa odohralo 27. novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú medailu s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Katarína dostala aj iné nadprirodzené milosti (videnie eucharistického srdca Krista, videnie srdca sv. Vincenta). Pokorne a v skrytosti slúžila starým, chudobným a chorým až do konca svojho života. Konala najnižšie práce v kuchyni, v krajčovni, na gazdovskom dvore a na vrátnici. Trpezlivo znášala aj ponižovania zo strany svojich predstavených. Pri exhumácii pred blahorečením našli jej telo neporušené.

Pomoc: patrónka seniorov; chorých; zázračnej medaily;

„Pochopila som, aké je milé vzývať svätú Pannu a aká je ona štedrá voči tým, čo sa k nej modlia. Pochopila som, koľko milostí ona dáva tým, čo ju o ne prosia, a akú hlbokú radosť sama preciťuje, keď rozdáva milosti.“ (sv. Katarína Labouré)

Knihu Život sv. Kataríny Labouré si môžete stiahnuť z portálu KnihyDominikani.sk.