Svätý Alfonz Márie de LiguoriZakladateľ Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 27. september 1696, Marianella, Taliansko;
Smrť: 1. august 1787 (91 ročný), Pagani, Taliansko;
Beatifikácia: 15. september 1816, Pius VII.;
Kanonizácia: 29. máj 1839, Gregor XVI.;
Sviatok: 1. august

Životopis: Pochádzal z jednej z najstarších neapolských šľachtických rodín. Mal veľké nadanie pre básnictvo, hudbu a maliarstvo. Ako 16-ročný získal doktorát z civilného a cirkevného práva a stal sa vyhľadávaným advokátom. V tejto svojej činnosti sa ako 27-ročný dopustil omylu, ktorý sa stal pre neho podnetom k zamysleniu o nedostatočnosti ľudskej spravodlivosti. Po kňazskej vysviacke roku 1726 začal pôsobiť medzi najnižšími vrstvami obyvateľstva v Neapole a v okolí. Stretol sa s ich veľkou nevedomosťou a zanedbanosťou, čo ho priviedlo k rozhodnutiu založiť Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa pre prácu medzi nimi. Mnoho času strávil na kazateľnici a v spovednici. Celú svoju umeleckú a literárnu tvorivosť vložil do služieb misií. K využívaniu tvorivosti v misiách vyzval aj všetkých redemptoristov. Napísal 111 diel z oblasti spirituality a teológie. Jeho asketické a mravoučné spisy vznikali z praktickej potreby ukazovať, ako správne žiť. Modlitba, láska, jeho osobný vzťah s Kristom, ale aj jeho pastoračná starostlivosť z neho urobili veľkého majstra vnútorného života. Ako biskup v S. Agata dei Goti (1762 – 1775) sa staral predovšetkým o zdokonalenie kňazov a o ľudové misie. Keď vyčerpaný prácou takmer oslepol a ohluchol a trpel ťažkým reumatizmom, strávil posledných 12 rokov života v kláštore Nocera dei Pagani južne od Neapola.

Pomoc: patrón spovedníkov, profesorov morálky, právnikov, trpiacich na reumatizmus;

„Aká modlitba, taký život. Aký život, taká smrť. Aká smrť, taká večnosť.“ (sv. Alfonz Mária de Liguori)