Svätý Gerard Majella, rehoľníkMystik
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 6. apríl 1726, Muro Lucano, Taliansko;
Smrť: 16. október 1755 (29 ročný), Caposele, Taliansko;
Beatifikácia: 29. január 1893, Lev XIII.;
Kanonizácia: 11. december 1904, sv. Pius X.;
Sviatok: 16. október

Životopis: Už ako päťročný sa modlil a rozjímal tak, ako dospelý, a mával zjavenia Pána Ježiša, Panny Márie i anjelov. Keď v desiatich rokoch pristúpil k prvému sv. prijímaniu, vzrástla jeho viera a láska k eucharistickému Kristovi. Každodenne zvykol navštevovať Pána Ježiša vo svätostánku. A aby ho nenechával samotného ani v noci, vyžiadal si od kostolníka, ktorý bol jeho príbuzným, kľúče od kostola, a tak mohol stráviť s Ježišom dlhé hodiny. Každý deň sa zbožne modlil ruženec a často opakoval: „Panna Mária mi ukradla srdce a ja som jej ho daroval!“ Po vytrvalom domáhaní ho prijal sv. Alfonz Mária de Liguori do Kongregácie redemptoristov. Jeho život bol vzorom horlivosti za spásu duší, trpezlivosti v chorobách, lásky k chorým a úbohým, pokory pri falošnom obviňovaní, rehoľnej poslušnosti a ustavičnej modlitby. Za to ho Boh vyznačil darom uzdravovania, prorockým duchom i mystickými stavmi. Bol vrátnikom, krajčírom, kostolníkom, kuchárom, ošetrovateľom chorých a hospodárom kláštora. Zatiaľ čo uzdravoval iných, sám ochorel: začal chrliť krv a dostal vysokú horúčku. Nad dvere svojej izby dal zavesiť tabuľu s veľkým nápisom: „Tu sa plní, čo chce Boh“. Dňa 15. októbra 1755 oznámil, že mu už zostáva iba niekoľko hodín života. Večer odrazu zvolal: „Hľa, Panna Mária!“ a upadol do extázy. Tentoraz sa táto extáza neskončila, pretože stále trvá v nebi…

Pomoc: pri pôrode; patrón detí (zvlášť nenarodených); vzývaný o pomoc ženami, ktoré by chceli mať dieťa alebo sú tehotné; matiek a materstva; dobrej spovede; falošne obvinených ľudí;

„Božia vôľa je nesmierne dobro! Nerobme tu na zemi nič iné, len to, čo robia anjeli v nebi – Božiu vôľu v nebi, Božiu vôľu na zemi. Tak tam i tu je nebo.“
(sv. Gerard Majella)