Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 3. stor., Neapol (?), Taliansko;
Smrť: 19. september 305, Pozzuoli, Taliansko;
Sviatok: 19. september

Žitovopis: Životopisné údaje o sv. Januárovi máme len zo spisu o jeho umučení, ktorý sa nazýva Legenda Jána, diakona. Podľa tohto spisu sa Január narodil v Neapole v polovici 3. storočia. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali vo veľkej úcte. On sám bol starostlivým a zodpovedným biskupom. Začiatkom 4. storočia cisár Dioklecián rozpútal veľké prenasledovanie kresťanov. Vtedy medzi inými uväznili aj horlivého a nábožného diakona Sosia a iných. Biskup Január so svojimi kňazmi ich chodili navštevovať. To sa nepáčilo miestodržiteľovi Kampánie Timoteovi, a preto dal uväzniť aj Januára. Predviedli ho do Noly. Timoteus ho vyzval, aby obetoval pohanským bohom, čo Január rázne odmietol. Timoteus ho dal teda zbičovať a zavrieť do väzenia. Kresťanov to veľmi zarmútilo, preto za ním poslali diakona Festa a lektora Desideria, aby mu poslúžili, keď bude treba. Timoteus však dal chytiť aj ich. O pár dní sa Timoteus rozhodol usporiadať hry na obveselenie pohanov. Pri týchto hrách mali odsúdenci zápasiť s divými zvermi. Keď nadišiel deň hier, Januára, Festa a Desideria predviedli v okovách do amfiteátra. Následne potom vypustili levy a tigrov. Pohania jasali. Zvery sa rútili na mučeníkov, no tesne pred nimi však zastali ako omámené, skrotli a plazili sa k ich nohám. Pohania sa zarazili, mnohí sa tam obrátili a neskoršie sa dali pokrstiť. Timoteus zúril. Rozkázal katom, aby mučeníkov vyviedli a sťali ich. Istá nábožná kresťanka zachytila krv biskupa Januára do nádoby. Mŕtve telá mučeníkov kresťania s veľkou úctou pochovali neďaleko Puteol. Keď neskôr postavili v Neapole chrám sv. Januára, jeho pozostatky preniesli do tohto chrámu, kde sa nachádzajú dodnes.

Pomoc: patrón Neapola; proti výbuchu sopky; zlatníkov; darcov krvi;

„V Neapole sa nachádza krv, ktorá sa nevie dočkať zmŕtvychvstania.“ (kardinál Lambertini, neskorší pápež Benedikt XIV., o pravidelnom skvapalňovaní krvi sv. Januára)