Sv. DominikZakladateľ Rehole kazateľov (dominikánov)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo roku 1170, Caleruega, dnešné Španielsko;
Smrť: 6. august 1221 (cca 50 ročný), Boloňa, dnešné Taliansko;
Kanonizácia: 3. júl 1234, Gregor IX.;
Sviatok: 8. august

Životopis: Jeho rodičia Félix a Jana boli podľa tradície príslušníkmi významných šľachtických rodín Guzmán a z Azy. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Palencii. Už tam sa u neho prejavila pozoruhodná láska k evanjeliovej chudobe a veľký súcit s núdznymi, keď predal svoje vzácne knihy a iný majetok, aby tak získal prostriedky na pomoc hladujúcim. Po skončení teologického štúdia sa stal členom katedrálnej kapituly v Osme. V rokoch 1203-1205 sprevádzal biskupa Diega de Azevedo na cestách do severnej Európy. Pri tejto príležitosti sa stretol s náukami bludárov a objavil svoje povolanie ohlasovať pravú náuku Cirkvi. V oblastiach okolo mesta Toulouse, kde albigénski bludári šírili zmätok a nepokoj, horlivo rozvíjal svoju kazateľskú činnosť, ktorú výrazne podporoval príklad jeho evanjeliovej chudoby a priateľský dialóg s bludármi o otázkach viery. Pápež Inocent III. schválil túto formu apoštolátu. Postupne sa formovalo aj spoločenstvo mužov, oslovených príkladom a snahou sv. Dominika, ktoré pápež Honorius III. potvrdil ako rehoľu 22. decembra 1216. A tak službu slova, ktorá v tej dobe bola úlohou biskupov, prevzal sv. Dominik na seba a na svoju rehoľu. Od svojich bratov vyžadoval, aby študovali a zakladali konventy, žili v chudobe, pokore, vo vzájomnej láske a ohlasovali Božie slovo vždy, všade a všetkými možnými spôsobmi. Noci trávil na modlitbách pred Bohom a dni trávil s ľuďmi. Súčasníci svedčili, že Dominik hovoril iba s Bohom alebo o Bohu. Veľmi často vo svojich modlitbách opakoval Bohu: „Čo bude s hriešnikmi?“ a modlil sa za ich obrátenie a spásu. Horlivosť za spásu duší mu tak ležali na srdci, že svojej reholi dal jednoznačný cieľ: kázanie a spása duší. Posledné obdobie svojho života strávil na cestách. Pri každej príležitosti kázal. Svojou modlitbou a kázaním privádzal ľudí k Bohu. Pred smrťou utešoval smútiacich bratov: „Po smrti vám budem užitočnejší. Budem vám tak môcť pomáhať účinnejšie, než počas svojho života“.

Pomoc: patrón dominikánov; kazateľov; manželských párov, ktoré túžia po dieťati;

Prijal úlohu môjho jednorodeného Syna, ktorý s pravdou a so svetlom rozsieval moje slová, zaháňal temnotu a šíril svetlo. Bol svetlom, ktoré som dal svetu prostredníctvom Márie a vložil som ho do mystického tela Cirkvi ako ničiteľa bludárstva. “ (slová Boha Otca Kataríne Sienskej o sv. Dominikovi)