Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo roku 256, Miláno, Taliansko
Smrť: 20. január 288 (asi 32 ročný), Rím, Taliansko
Sviatok: 20. január

Životopis: Informácie o živote tohto svätca nám poskytujú diela sv. Ambróza. Šebastiánov otec pochádzal z úradníckej rodiny z Narbonne, matka pochádzala z Milána. Dôsledná výchova a postavenie otca malo mu pripraviť cestu na kráľovský dvor. Okolo roku 283 sa stal vojakom v rímskej armáde, aby pomáhal mučeníkom. Vďaka nemu sa viacero ľudí obrátilo. Za cisára Diokleciána ho vymenovali za kapitána pretoriánskych gárd. Nevedeli totiž, že je kresťanom. Keď to neskôr zistili, zbavili ho velenia a šípmi sa ho pokúsili zabiť. Dostrieľali ho tak, že vyzeral ako ježko. Sv. Irena ho v kresťanskej láske chcela pochovať, no pri ošetrovaní rán zistila, že ešte žije. Vzala ho do svojho domu a starala sa o neho, kým sa mu nevrátilo zdravie. Keď sa uzdravil, išiel za cisárom a vyčítal mu jeho nespravodlivosť voči kresťanom. Zjav človeka, ktorý mal byť mŕtvy, pôsobil na cisára silným dojmom. Na cisárov rozkaz ho však zbičovali na smrť a jeho telo hodili do rímskej stoky. Vo sne sa potom zjavil zbožnej žene Lucine, aby jeho telo pochovala. Jeho hrob na Apijskej ceste „ad Catacumbas“ si veriaci uctievali už od najstarších čias.

Pomoc: patrón umierajúcich, lukostrelcov, vojakov, vojnových invalidov, zbrojárov, zlievarov, klampiarov, murárov, záhradníkov, lesných robotníkov, garbiarov, hrnčiarov, hrobárov; proti moru a vredom, pri infekciách, chorých detí, ochranca studní, homosexuálov a chorých na AIDS;

„Ak je veľa prenasledovaní, je aj veľa príležitostí osvedčiť sa v skúškach. Kde je veľa vencov, tam je aj veľa zápasov. Je ti teda na osoh, že je veľa prenasledovateľov, lebo v mnohých prenasledovaniach ľahšie získaš víťazný veniec. Vezmime si za príklad mučeníka Šebastiána.“ (sv. Ambróz)