Svätý Vincent de Paul, kňazZakladateľ Misijnej spoločnosti (lazaristov) a spoluzakladateľ kongregácie Dcér kresťanskej lásky (vincentiek)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 24. apríl 1581 Pouy, južné Francúzsko;
Smrť: 27. september 1660 (79 ročný), Paríž, Francúzsko;
Beatifikácia: 27. august 1729, Benedikt XIII.; Kanonizácia: 16. jún 1737, Klement XII.;
Sviatok: 27. september

Životopis: Vincent mal od malička zmysel pre chudobných a kde mohol, tam ich obdaroval. Bol veľmi nadaný a usilovný a čoskoro si sám zarábal na živobytie. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1600. Po vysviacke pokračoval v štúdiu teológie a cirkevného práva. V roku 1605 ho počas plavby zajali piráti a predali do otroctva v Afrike. Aj tam bol vzorným robotníkom a povzbudzoval svojich druhov, aby vytrvali. Rozprával im príbehy zo života svätých a učil ich žalmy. Keď obrátil na katolícku vieru svojho pána, vrátil sa spolu s ním do Európy. Stal sa farárom v Paríži, neskôr (1617) bol vymenovaný za farára do dediny Chatillon-les-Dombes. Vtedy začal organizovať svojpomocnú starostlivosť o chudobných zakladaním charitatívnych bratstiev a s niekoľkými horlivými kňazmi konal ľudové misie. Úplne sa zasvätil pomoci chudobným a na tento cieľ založil roku 1625 Misijnú spoločnosť, ktorej zveril aj úlohu výchovy svätých kňazov. Na zaistenie trvalej starostlivosti o chudobných a chorých založil v spolupráci so sv. Lujzou de Marillac aj spoločnosť Dcér kresťanskej lásky. Zomrel náhle. Po päťdesiatich rokoch našli jeho telo neporušené.

Pomoc: patrón všetkých charitatívnych diel, nemocníc, vychovávateľov, sirôt, zajatcov, väzňov;

„Jedným z najpodstatnejších skutkov lásky je znášať blížneho.“ (sv. Vincent de Paul)