Mk 2, 23-28

Arabská anekdota opisuje pútnika, ktorý prišiel do Mekky a napriek svojim najlepším úmyslom a predsavzatiam sa nedokázal sústrediť na svätých miestach, nedokázal zastaviť svoju myseľ. Obrátil sa na kňaza s prosbou o radu. „Ako dlho ste tu?“ opýtal sa duchovný. „Včera som priletel,“ odpovedal pútnik. „Ach, potom musíte mať veľa trpezlivosti, synu môj, duša príde oveľa neskôr, lebo rada chodí peši.“

Človek je zložený z tela, duše a ducha. Na to, aby žil v harmónii, musí sa vedieť zastaviť. Načerpať silu do ďalšej práce pomáha aj oslava a voľný čas. Len harmónia tela, duše a ducha dáva šancu na pokojný a zbožný život na zemi.

Ježiš dovoľuje svojim učeníkom správať sa celkom slobodne. „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“ V centre celého Božieho stvorenia je človek. Božie zákony sú darom, privilégiom, ktoré človek rád prijíma v duchu Darcu. Slávením nedele si veriaci ľudia uvedomujú svoje vznešené postavenie v celom stvorení, a preto oslavujú svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.

Fr. Šimon OP