22. apríl 2023 bol nezabudnuteľným dňom. V ten deň sa v našej farnosti uskutočnila sviatosť birmovania, ktorú osobne udelil banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Túto sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 50 ľudí, zväčša z našej farnosti. Spoločne sa asi rok a pol pripravovali na tento deň.
 
Ich prípravu inicioval a programovo veľmi dobre nastavil predchádzajúci správca farnosti, páter Šimon Tyrol OP. Birmovanci sa stretávali dvakrát do mesiaca – jedno stretnutie bolo spoločné (preberala sa na ňom vierouka a mravouka Cirkvi) a druhé bolo v skupinách, kde pod rozvážnym a ľudským vedením svojich animátorov prehlbovali poznatky o viere katolíckej Cirkvi. Týždeň pred dňom vysluhovania sviatosti birmovania sme sa v kostole modlievali septennu k Duchu Svätému za vyliatie darov Svätého Ducha pre našich birmovancov a prítomnosť relikvie sv. Neita, 25-ročného mučeníka, v nás ešte viac umocňovala túžbu vyprosiť našim mladým hojný účinok tejto sviatosti.
 
Pri záverečných kolokviách sa birmovanci vyjadrovali, že stretnutia im pomohli viac sa zamýšľať nad svojou vierou, viac jej porozumieť a mnohí vyjadrili prianie v tom ďalej pokračovať. Preto pevne veríme, že vyslúžená sviatosť prinesie v našich mladých bohaté ovocie