uhol pohľaduMt 25,14-30

Pri dnešnom evanjeliu o talentoch by sme mohli uvažovať o zodpovednosti a pracovitosti, prípadne o iných kvalitách. Ja by som chcel skôr zamerať našu pozornosť na dva detaily. Tým prvým je otázka, na základe čoho majiteľ peňazí rozdeľuje a dáva do správy svoj majetok? Svätopisec hovorí: „Každému podľa jeho schopností.“ No každý vzťah je o dvoch a aj na pohľade toho druhého záleží, a to je druhý detail.

Aký bol pohľad toho posledného správcu? „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi.“ Kde došlo k premene od dôvery, s ktorou vidí Pán a dáva podľa schopností ľudí, ku strachu správcu, ktorý vidí Pána ako tvrdého až úžerníckeho? V živote ľudí tých momentov môže byť veľa: pocit krivdy, stroskotanie vzťahov, zdravotné ťažkosti, smrť blízkych a iné, no ten prvotný dôvod je dôraz, ktorý Boh dáva na seba a nie na nás. Dôverujeme, že Boh nám dáva podľa našich schopností, a to nielen raz, ale každodenne?

Pane, uč nás svojmu pohľadu na náš život a na dary, ktoré nám dávaš.

Fr. Irenej, OP