Jn 17, 1-11a

Večný život

„Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Gréckemu filozofovi, proti ktorému písal Origenes (185-253), pripadalo kresťanstvo smiešne. Tesára z Nazareta, ktorého Rimania popravili, uctievajú ako Boha. Takáto primitívna viera, uvažuje Celsus, je nedôstojná pre inteligentného človeka. Nie je Boh nekonečný, čistý duch, večne blažený? Dodáva Celsus.

Origenes mu odpovedá, že všetko pekné, vznešené, čo dokázali o Bohu povedať veľkí grécki a rímski myslitelia, veria aj kresťania. Jednu vec však myslitelia nevedeli, že Boh je láska. Zostúpil zo svojej vznešenosti k človeku a stotožnil sa s ním. Je to Ježiš Kristus, ktorý je medzi nami a v nás, nielen vo svete ideí.

Ježišova prosba o svoje oslávenie aj nás vyzýva, aby sme ho prijímali takého, aký sa zjavil. Boh môže účinkovať a byť prítomný v skutočnostiach, ktoré nemusia byť z nášho pohľadu vnímané ako pompézne či slávne. Viditeľným prejavom Ježišovho božstva na zemi bolo jeho verejné účinkovanie a osobitne zmŕtvychvstanie, ktoré je neodlúčiteľné od „vyzdvihnutia“ na kríž.

Fr. Šimon OP